Home

Normativ kilde

For mange alminnelig troende lesere av disse tekstene fungerer de på minst tre nivåer, gjerne samtidig: dette er tekster med guddommelig opphav og normativ kraft. Historisk kildemateriale Hva er en historisk kilde ? Alle historiske kilder er levninger, spor, produkter fra fortiden. Det kan være skjelett, bygninger, redskaper. Etik og moral er begreber, der i bredeste forstand betegner synspunkter på, hvordan man bør opføre sig. Etik anvendes normalt om nogle filosofiske grundregler for. Protreptik (græsk: πρότρεψις) var et program på de græske ledelsesakademier, Platons akademi og Lykeion, i det antikke Grækenland, drevet af filosoffer. Milanomodellen er systemisk familieterapi utviklet fra strategisk kommunikasjonsteori. Viktige navn her er Selvini-Palazzolli, Prata, Cecchin og Bertrando

Språksystemisk terapi ses på som den «tredje bølgen» i systemisk tenkning. Mange mener dette ikke er en retning innen terapeutisk tenkning, men mer en. Hedonisme er en teori innen verdilære som hevder at nytelse er det eneste som er iboende godt og at smerte er det eneste som er iboende dårlig. Andre ting er derfor. Humaniora studerer uttrykk for menneska sine evner til å forstå, utforske og forme dei åndelege og materielle vilkåra for sine liv. Humaniora i det norske.

Forord: INFORMATIV: Felles for alle fag Generelle bestemmelser: NORMATIV: Felles for alle fag Definisjoner, forkortelser og symboler: NORMATIV: Felles for alle fa Find underholdende danske anagrammer. Skriv venligst på engelsk, dansk, norsk eller svens Søg efter ord med lydlig lighed mellem sidste betonede vokaler. Find stavelsesrim Forord: INFORMATIV: Felles for alle fag Generelle bestemmelser: NORMATIV: Felles for alle fag Definisjoner, forkortelser og symboler: NORMATIV: Felles for alle fa

Hadith - Wikipedi

hedonisme - Store norske leksiko

  1. humaniora - Store norske leksiko
  2. Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser - Teknisk regelver
  3. Dansk anagram-generato
  4. Stavelsesrim (enderim

popolare: